KBVISION KX-A8104PN2
Đầu ghi hình IP PoE 4 kênh KBVISION KX-A8104PN2