KBVISION KX-CAi4K8104N2
Đầu ghi hình IP AI 4 kênh KBVISION KX-CAi4K8104N2