Kbvision KX-A4K8832N3
Đầu ghi hình IP AI 32 kênh Kbvision KX-DAi4K8832N3