Kbvision KX-A4K8216N2
Đầu ghi hình IP AI 16 kênh Kbvision KX-CAi4K8216N2