KBVISION KX-C4K8232SN2
Đầu ghi hình IP 32 kênh KBVISION KX-C4K8232SN2