Kbvision KX-4K824256N4
Đầu ghi hình IP 256 kênh Kbvision KX-E4K824256N4