Server lưu trữ ghi hình 72 kênh Samsung SSM-RS20L

SKU:

116.458.000

– Server lưu trữ ghi hình 72 kênh – Cung cấp ghi hiệu suất cao (lên tới 400Mbps) – Phát lại / sao lưu thông lên đến 100Mbps – Hỗ trợ nhiều chế độ ghi hình

Server lưu trữ ghi hình 72 kênh Samsung SSM-RS20L