Đầu ghi hình IP KBVISION KH-4K616128N2 (128 kênh)

SKU: NVRKB-IPGP69M

150.000.000

Đầu ghi hình IP KBVISION KH-4K616128N2 (128 kênh)

Đầu ghi hình IP KBVISION KH-4K616128N2 (128 kênh)

150.000.000