Đầu ghi hình IP AI 16 kênh Kbvision KX-DAi4K8216N3P16

SKU: NVRKB-IPB1774

55.000.000

Đầu ghi hình IP AI 16 kênh Kbvision KX-DAi4K8216N3P16

Kbvision KX-A4K8216N3P16
Đầu ghi hình IP AI 16 kênh Kbvision KX-DAi4K8216N3P16