KBVISION KX-A8118PN2
Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE KBVISION KX-A8118PN2