KBVISION KX-C4K8108SN2
Đầu ghi hình IP 8 kênh KBVISION KX-C4K8108SN2