KBVISION KX-C4K8104SN2
Đầu ghi hình IP 4 kênh KBVISION KX-C4K8104SN2