KBVISION KX-E4K8832N4
Đầu ghi hình IP 32 kênh KBVISION KX-E4K8832N4