KBVISION KX-D4K8432N3
Đầu ghi hình IP 32 kênh KBVISION KX-D4K8432N3