KBVISION KX-C4K8116SN2
Đầu ghi hình IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8116SN2