Đầu ghi hình IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR

SKU: NVRKB-IP7UZMR

38.000.000

Đầu ghi hình IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR

Đầu ghi hình IP 16 kênh KBVISION KR-9000-16-8NR

38.000.000