Đầu ghi hình IP 128 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-128-8NR

SKU: NVRKB-IPGM3SP

182.250.000

Đầu ghi hình IP 128 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-128-8NR

Đầu ghi hình IP 128 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-128-8NR