Đầu ghi hình IP 12 kênh cho giao thông KBVISION KX-F9412TN5

SKU: NVRKB-IPCFN56

87.800.000

Đầu ghi hình IP 12 kênh cho giao thông KBVISION KX-F9412TN5

KBVISION-KX-9412TN5
Đầu ghi hình IP 12 kênh cho giao thông KBVISION KX-F9412TN5