KBVISION KX-CAi4203N-B
Camera IP Ai 4MP KBVISION KX-CAi4203N-B