Server lưu trữ ghi hình 128 kênh Samsung SSM-RS30L

SKU:

194.098.000

– Server lưu trữ ghi hình 128 kênh
– Cung cấp ghi hiệu suất cao (lên tới 400Mbps)
– Phát lại / sao lưu thông lên đến 100Mbps
– Hỗ trợ nhiều chế độ ghi hình

Server lưu trữ ghi hình 128 kênh Samsung SSM-RS30L

194.098.000