KBVISION KX-A8108PN2
Đầu ghi hình IP PoE 8 kênh KBVISION KX-A8108PN2