Đầu ghi hình IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR

SKU: NVRKB-IPD589V

580.000.000

Đầu ghi hình IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR

Đầu ghi hình IP 256 kênh KBVISION KR-Ultra-9000-256-24NR