Đầu ghi 16 kênh IP KBVISION KX-C4K8816N2

SKU: NVRKB-IPWAJ45

26.580.000

Đầu ghi 16 kênh IP KBVISION KX-C4K8816N2

Đầu ghi 16 kênh IP KBVISION KX-C4K8816N2

26.580.000