Bộ lưu trữ tập trung AVTECH AVX997

SKU:

63.000.000

– 10 ổ cứng chuẩn RAID5,
– Ổ cứng SATA 3,5 ”, ổ cứng lên đến 6TB mỗi ổ
– 5 ổ cứng như một mảng RAID5, lên đến hai mảng RAID5, 2 cổng
– Báo Lỗi Nguồn / Quạt / Lỗi HDD / Trạng thái HDD

Bộ lưu trữ tập trung AVTECH AVX997

63.000.000