Switch Layer2 Volktek NSH3424 (24 Port Gigabit)

SKU:

2.630.000

– 24 Port Gigabit Managed Switch (Layer2)
– Thích hợp làm switch cho Game-NET; Các tòa nhà, chung cư, khách sạn để triển khai internet và IPTV
– Hỗ trợ chia VLAN Tag chuẩn 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN
– Hỗ trợ cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh

Switch Layer2 Volktek NSH3424 (24 Port Gigabit)