Switch DrayTek Vigorswitch G2260 24 port Layer2 Gigabit

SKU:

8.410.000

– 24 port Giagabit Managed Switch (Full Layer2) – 20 cổng RJ45 10/100/1000Mbps – 4 cổng combo RJ45 / khe SFP 100/1000Mbps – 2 cổng SFP tốc độ 100/1000Mbps – Tính năng Spanning tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống

Switch DrayTek Vigorswitch G2260 24 port Layer2 Gigabit