Switch 48 cổng RUIJIE RG-S5750C-48SFP4XS-H

SKU:

73.920.000

– 48 cổng 1G SFP ports, 4 cổng 10G SFP ports
– Tốc độ chuyển mạch: 598Gbps
– Tốc độ chuyển gói tin: 252Mpps

RUIJIE RG-S5750C-48SFP4XS-H
Switch 48 cổng RUIJIE RG-S5750C-48SFP4XS-H