Server lưu trữ ghi hình thông minh 64 kênh VANTECH VS-0864R

SKU:

– Windows 10 IoT Enterprise trên i-VMS.
– Phần mềm quản lý Vantech thông minh i-VMS 100B v4.0.
– Single Core Server cài đặt dễ dàng.
– Kết nối thời gian thực tối đa lên tới 64 kênh camera IP.
– Tìm kiếm thông minh. (Loại đối tượng / Tốc độ / Kích thước / Màu sắc)