Server lưu trữ ghi hình 32 kênh Samsung SSM-RS10L

SKU:

69.875.000

– Server lưu trữ ghi hình 32 kênh – Cung cấp ghi hiệu suất cao (lên tới 400Mbps) – Phát lại / sao lưu thông lên đến 100Mbps – Hỗ trợ nhiều chế độ ghi hình

Server lưu trữ ghi hình 32 kênh Samsung SSM-RS10L