Metro Gigabit Switch Volktek MEN-5428 (24 Port)

SKU:

8.085.000

– 24 ports 10/100/1000Mbps + 4 slot Fiber SFP/LAN Gigabit Combo. – Layer 2: 802.1Q VLAN, Full layer 2 protocol. – Hỗ trợ tính năng bảo mật: LACP trunking, Port Isolate, MVR, DHCP relay. – Hỗ trợ chức năng mạng: STP/RSTP/MSTP.

Metro Gigabit Switch Volktek MEN-5428 (24 Port)