Fiber Switch VOLKTEK MEN-6328D (24 Port)

SKU:

10.830.000

– 24 slots 10/100Base-FX SFP+4 slots SFP/LAN Gigabit Combo ports (Multirate). – Layer 2: 802.1Q VLAN, Full layer 2 protocol. – Hỗ trợ MVR và PPPoE (7 chức năng yêu cầu cho VNPT). – Hỗ trợ VLAN (MyTV VNPT). – Hỗ trợ PPPoE IA (chứng thực 7 thông số).

Fiber Switch VOLKTEK MEN-6328D (24 Port)