Kbvision KX-A4K8432N3
Đầu ghi hình IP AI 32 kênh Kbvision KX-CAi4K8432N3