KBVISION KX-A8114PN2
Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE KBVISION KX-A8114PN2