Đầu ghi hình IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8NR

SKU: NVRKB-IPCHXF3

50.000.000

Đầu ghi hình IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8NR

Đầu ghi hình IP 32 kênh KBVISION KR-9000-32-8NR

50.000.000