Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1
Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1