Chuông cửa màn hình SAMSUNG SHT-3107XM/EN

SKU:
Camera samsung

4.450.000

– Màn hình màu 7 inch mở rộng. – Nút nhấn bằng cảm ứng (đầu tiên trên thế giới). – Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. – 1 Bộ gồm : 1 màn hình

SAMSUNG-SHT-3305WMKEN
Chuông cửa màn hình SAMSUNG SHT-3107XM/EN