KBVISION KX-CAi2203N-B
Camera IP Ai 2MP KBVISION KX-CAi2203N-B