Bộ mở rộng lưu trữ 24 ổ cứng HDPARAGON HDS-S7824R/E

SKU:

231.624.000

– Bộ mở rộng 24 ổ cứng dành cho HDS-S0624R/E & HDS-S1016R/E

HDPARAGON HDS-S7824R/E
Bộ mở rộng lưu trữ 24 ổ cứng HDPARAGON HDS-S7824R/E

231.624.000

error: Alert: Lựa chọn nội dung bị vô hiệu hóa !!